De financiële ondersteuning

 

Algemeen nut

Circus Rotjeknor heeft een ideële doelstelling en wil voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren iets goeds betekenen. Het circusspel wordt ingezet om pedagogische doelstellingen te verwezenlijken. Het circusspel is een sportieve vorm van kunst en tegelijkertijd een kunstzinnige vorm van sport.

Per 1 januari 2008 is Stichting Vrienden van Circus Rotjeknor door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zie hier de gepubliceerde gegevens.

 

Subsidie

Circus Rotjeknor ontvangt sinds 1995 structurele subsidie van de Gemeente Rotterdam. In november 1994 had de toenmalige gemeenteraad besloten dat Circus Rotjeknor structurele subsidie zou gaan ontvangen. Circus Rotjeknor werd ingedeeld bij de Recreatie Rotterdam  dat later gewijzigd werd in de Dienst Sport en Recreatie. Vanaf 2001 is Circus Rotjeknor opgenomen in het Cultuurplan. De jaarlijkse subsidie van de Gemeente Rotterdam komt nu deels van Sport en deels van Kunst. 

 

Fondsen

Circus Rotjeknor ontvangt voor bijzondere activiteiten regelmatig een financiële bijdrage van diverse fondsen. 

voor aanschaf circusmaterialen, grondzeil en circustent en bijdragen aan voorstellingen.


Voor een bijdrage aan 20 jaar succes!

 


Voor de inrichting van de oefenruimte op Katendrecht

 

Donateurs

We doen bij Circus Rotjeknor ons best om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen aan de circusactiviteiten. Met ondersteuning van de Gemeente Rotterdam en de Rotterdampas lukt het om de prijzen voor deelname zo laag mogelijk te houden. 

Voor de toekomst heeft Circus Rotjeknor grote plannen met een eigen oefenruimte. Nóg meer circus en nóg leuker voor nóg meer kinderen en jongeren!

Mocht je enthousiast zijn geraakt over de werkzaamheden van Circus Rotjeknor, dan kun je dat uiten door VRIEND te worden van Circus Rotjeknor. Uiteraard stellen wij dat zeer op prijs. We stellen er bovendien iets tegenover.

  • Ieder jaar ontvangen vrienden een uitnodiging voor een van onze voorstellingen in Rotterdam.

Meld je aan als Vriend van Circus Rotjeknor! Download hier het machtigingsformulier.

Wil je in aanmerking komen voor belastingaftrek? Dan kan je dit formulier gebruiken om een overeenkomst voor periodieke gift in geld op te stellen.

Let op: Ook via facebook kan je snel, gemakkelijk en veilig doneren aan Circus Rotjeknor 

Alvast vriendelijk bedankt!

 

Jeugdcultuurfonds

Gezinnen met een laag inkomen kunnen een beroep doen op het Jeugdcultuurfonds. Het lesgeld kan dan door dit fonds betaald worden.

www.jeugdcultuurfonds.nl 

 

Sponsoren


Villa Nova Architecten